Tere tulemast!

Tere tulemast meie Postmargi blogisse!
Nendel lehtedel üritame Teile tuua põnevat, ajakohast ja kasulikku infot filateeliamaailmast ning kogumiskirest tervikuna.
Loodame, et meil kõigil saab huvitav olema :)

Rubriigid: Esileht | Kommentaarid välja lülitatud

Tsaari-Vene numbertemplid Eesti aladel 1858-64

Peale esimeste postmarkide kasutusele võtmist Tsaari-Venemaal, tekkis vajadus ka ühtlustatud postitemplite järele. Juba 26.veebruar 1858.a. vastavalt Postivalitsuse Ringkirjale nr. 138 oli juurutatud uued postitemplid St.Peterburgile ja Moskvale. Postitempliks oli linna tähistav number, ümbritsetuna punktidest moodustatud ringist. St.Peterburgi numbriks oli nr.1 ja Moskval nr.2.
Järgnevalt, vastavalt Venemaa postivalitsuse ringkirja nr. 147 (31.mail 1858.a.) järgi, võeti  juba kõigis Venemaa kubermangude pealinnades kasutusele ühtlustatud postitemplid (sarnaselt Peterburi ja Moskva templitele) postmarkide tembeldamiseks.  Igale numbrile (nr 3 kuni 60) vastas , vastavalt Vene tähestiku järjekorrale kubermangu pealinn. Balti & Leedu kubermangu pealinna templitest näiteks Vilniuse (Wilno) numbriks oli 5, Kaunasel (Kowno) nr. 19, Jelgava (Mitava) nr. 24, Tallinnal (Revel) nr. 37, Riial (Riga) nr. 38.
17.august 1858.a. Ringkiri nr.157 andis juba detailsema ja täiendatud nimekirja kõigist postitempli tüüpidest erinevatele asulatüüpidele ja ka raudtee postivagunitele.

1858.aastast kasutusel olnud Tsaari-Vene numbertemplid Eestis:

1. Kubermangu pealinnad:
Ümmargune punkttempel, keskel linna tähistav number. Postitempli läbimõõt 21,5 mm.
37 – Revel ( Tallinn), Eestimaa kubermang
2. Maakonna pealinnad:
Ristkülik punkttempel, keskel linna tähistav number. Postitempli suurus 25 x 16 mm.
2.1. Eestimaa kubermang:
383 – Wezenberg (Rakvere)
384 – Weissenstein (Paide)
385 – Hapsal (Haapsalu)
386 – Jevve (Jõhvi)
2.2. Liivimaa kubermang:
387 – Arensburg
(Kuressaare)
389 – Walk (Valga)
391 – Werro (Võru)
393 – Derpt (Tartu)
394 – Pernau (Pärnu)
395 – Fellin (Viljandi)
1859.a. anti välja veel kolmele asulale ristkülik templid, nende hulgas ka Voltvetile
611 – Quellenstein (Voltveti), tempel alates 05.11.1859.
2.3. Peterburgi Kubermang:
6 – Narva
3.Postkontorid külades, asumites ja väike linnades:
Heksagon-punkttempel, keskel postkontorit tähistav number. Postitempli suurus 26 x 16 mm.
3.1. Eestimaa kubermang:
23 – Baltiiski Port
(Paldiski)

4.Postijaamade templid:

Kolmnurk punkttempel, keskel postijaama tähistav number.
4.1. Eestimaa kubermang:
370 – Vaivara
371 – Werpel
(Varbla)
372 – Werder (Virtsu)
373 – Hohenkreuz (Pikaristi)
374 – Jeddefer (Jädivere)
375 – Jegelecht (Jõelähtme)
376 – Kegel (Keila)
377 – Leal
(Lihula)
378 – Liva (Liiva)
379 – Loop (Loobu)
380 - Risti
381 – Runafer (Ruunavere)
382 – Peddrus (Põdruse)
383 – Setkül (Sõtke)
384 – Turpel (Turpla)
385 – Friedrichshof (Saue)
11.12.1861 lisandusid uued kohatemplid:
675 – Arro
(Aru)
676 – Mustlanem(Mustla-Nõmme)
25.07.1862 anti tempel Väike-Maarjale:
736 – Marien-Magdalenen
4.2. Liivimaa kubermang:
387 – Hallick
(Halinga)
388 – Sennen (Sänna)
389 – Surri (Surju)
390 – Iggafer (Igavere)
393 – Kuikatz (Kuigatsi)
394 – Kurkund (Kilingi-Nõmme)
397 – Menzen (Mõniste)
398 – Moiseküll (Mõisaküla)
399 – Neuhausen (Vastseliina)
400 – Nennal
408 – Teilitz
(Tõlliste)
409 – Torma
410 – Uddern (Uderna)
11.12.1861 lisandusid uued kohatemplid:
677 – Pelistfer (Pilistvere)
september 1863 lisandus veel:
841 – Didriküll (Tiidreküla, Tidriküla)
Enamik number-punkttemplitest võeti kasutuselt maha Vene Postivalitsuse Ringkirjaga nr. 123 11.veebruaril 1863.a. ja tutvustati uut postitemplite standardit. Vaid raudtee, postijaamade ja ROPIT-  kontorite (Tsaari-Vene postkontorid Türgi Impeeriumis) punkttemplid jäid kasutusele kuni 02.juuni 1877.aastani.
Kuna enamik Vene numbertemplid olid kasutusel lühikest aega 1858-64, on nad leitavad vaid Tsaari-Vene varasematel postmarkidel ja kollektsionääride poolt kõrgelt hinnatud kogumisobjektideks.
Rubriigid: Eesti, Esileht, Postiajalugu | Kommentaarid välja lülitatud

Tsaari-Vene Hiina postkontorite postitemplid

Tsaari-Venemaal oli arvukalt postkontoreid Hiina Keisririigis – lähimat teavat leiad meie varasemast postitusest Tsaari-Vene postkontorid Hiina Keisririigis 1899-1920.
Siinjuures toome Teieni postitemplite näidiseid, mida katsume aeg-ajalt täiendada ja uuendada.
Piirkonniti võiks jagada Hiinas asunud Vene postkontorid 7 eri rühma.
1. Hiina Keisririigi pealinn ja tuumik sadamalinnad:
Peking, Shanghai, Hankou, Kalgan, Tientsinis, Chefoo. Antud linnade templeid leiab enamasti vaid spetsiaalselt Tsaari-Vene Hiinas postkontorite markidel (“KITAI” ja Cent/Dollar pealetrükid).
Foto: Shanghai postitempel – Tsaari-Vene postmargil 1915.a. 10+1 kopikat (Michel 106).
 Foto: Hankou postitempel – Tsaari-Vene Hiina postkontori postmargil 1899.a. 10 kopikat (Michel kataloog Tsaari-Vene Hiina post nr 7 x).

2. Mandžuuria ja Ida-Hiina raudteed läbivad Hiina linnad:

Mandžuuria Vene postitempleid on teada ligi 200-st linnast, neist enim levinud on Harbini ja Mandžuuria linna postitemplid.
Foto: Harbini postitempel – Tsaari-Vene postmarkidel 1910 1 rubla (Mihhel 77 Ax) ja 1913 Romanov 5 rubla (Michel 98).
  
3. Ida-Hiina raudtee postivagunite templid:
Raudteed pidi edastati enamus postist. Hiinat läbisid 8 Tsaari-Vene postivagunit. Levinumateks postivaguniteks olid Vladivostok-Harbin ja Mandžuuria-Harbini vahelised mõlemasuunalised postivagunid.
Foto: Harbin-Mandžuuria  raudteepostivaguni nr 262 tempel ja Vladivostok-Harbin raudteepostivaguni nr 264 tempel Tsaari-Vene 1909.a. 3 kopikalistel postmarkidel (Mihhel 65).
 
 
4. Liaodongi ehk Vene Hiina asumaa Port Arthuri postitemplid:
Siia kuulub vaid 2 postitemplit - Port Arthur ja Dalnõi.
5. Ida-Turkestan (Uiguuria):
Hiina valduses olevas Ida-Turkestanis oli Tsaari-Venel 6 postkontorit. Postitemplitest on enim levinud Kuldža (nüüd Ghulja) ja Kašgar.
Foto: Kašgari postitempel – Tsaari-Vene postmargil 1906.a. 10 rubla (Michel 62 A)
6. Mongoolia:
Hiina valduses olevas Mongoolias oli Tsaari-Venel ligi 10 postkontorit. Enim levinud postitempliks on Urga (Ulan Batori) linna tempel.
Foto: Urga postitempel – Tsaari-Vene postmargil 1910.a. 1 rubla (Michel 77 Ax)
7. Laevapost:
Tsaari-Venel oli laevaliin Vladivostokist Hiina, Shanghaisse. Laevaga kohaletoimetatav post märgistati vastava liini templiga.
 

 

Rubriigid: Esileht, Filateelia, Postiajalugu | Kommentaarid välja lülitatud

Tsaari-Vene postkontorid Hiina Keisririigis 1899-1920

Viimastel aastatel on Hiina temaatika väga populaarseks saanud filatelistide seas. Hiina postmarke kogutakse järjest enam – ilmselt on siin kaasa aidanud ka hiinlaste ostujõu suurenemine ja huvi tõus oma kodumaa ajaloo vastu.
Hiina postiajalugu on väga huvitav ja mitmekesine. 19.sajandil oli Hiina väga nõrk ja välisjõudude poolt suuresti mõjutatud. Euroopa riigid sekkusid aktiivselt Hiina majandus- ja poliitikaellu, avati kolooniaid ja laiendati mõjupiirkondi.
Ka Tsaari-Venemaa sekkus aktiivselt Hiina siseasjadesse – kaubeldes ja väljapressides Hiinalt erinevaid soodustusi ja õiguseid majandustegevusteks (kaevandusõigused, raudteede ehitusõigused jne) Ida-Turkestanis, Mongoolias ja eriti Kirde-Hiinas ehk Mandžuurias. 19.sajandi lõpupoole oli Mandžuuria juba tugevalt Tsaari-Vene mõjusfääris. Koos Venemaa poolt ehitatud Ida-Hiina raudteega Irkutskist läbi Mandžuuria ookeanini, saabusid raudteed läbivatesse Mandžuuria linnadesse koos koos oma peredega Vene ehitajad, ametnikud, töölised, ärimehed jt . Koos aktiivse majandustegevusega Hiinas oli hädasti vaja korraldada ka kiiremat postiliikumist Vene mõju all olevate Hiina linnade ja Venemaa vahel.
Esimesed Vene postkontorid avati juba 1870.aastal Hiina Keisririigi pealinnas Pekingis ning Kalganis (nüüd Zhangjiakou linn Põhja-Hiinas), Tientsinis (Tianjin Põhja-Hiinas) ja Hiina alla kuuluvas Mongoolias Urga linnas (Ulan-Bator).
1897.aastal avati postkontorid Shanghais, Chefoos (Yantai) ja Hankous.
1898.aastal rentis Tsaari-Venemaa Hiina Qingi dünastialt Liaodongi poolsaare ning aastatel 1899-1904 olid Tsaari-Vene postkontorid avatud sealsetes Port Arthuri (Lüshunkou) ja Dalnõi (Dalian) linnades. Port Arturist sai Venemaa tähtsaim sadamalinn teel Aasiasse. Linnad ühendati Venemaa raudteevõrguga läbi Ida-Hiina raudtee, mis kulges Siberist läbi Mandžuuria (sh Vene kontrolli all oleva, kuid juriidiliselt Hiinale kuuluva Harbini linna) Liaodongi poolsaarele. Vene-Jaapani sõja tagajärjel kaotas Tsaari-Venemaa Liaodongi poolsaare Jaapanile.
1920.aastal suleti kõik Tsaari-Vene postkontorid Hiinas.
Tsaari-Venes käibivaid tava postmarke kasutati Hiinas asuvates Vene postkontorites 1870-99.aastatel.
1899.aastal võeti aga Hiinas asuvates Vene postkontorites kasutusele Tsaari-Vene postmargid spetsiaalse diagonaalse kirillitsas pealetrükiga «КИТАЙ». “Kitai” pealetrükiga postmarke väljastati neli erinevat emissiooni. Postmarkide ostul kehtis kursiks 1 Hiina cent = 1 Vene kopikas.
Foto: «КИТАЙ» pealetrükiga postmargid 1899.aastast, horisontaalne vesimärk (Michel kataloog Tsaari-Vene Hiina post nr. 6x & 7x).
1917.aastal hakati Vene Hiina postkontorites kasutama uusi postmarke, milledele olid peale trükitud diagonaalsete ladina tähtedega uued vääringud Hiina rahaühikutes – cents & dollars.
Foto: Hiina rahaühiku (cents, dollars) pealetrükiga postmargid 1917.aastast, horisontaalne vesimärk (Michel kataloog Tsaari-Vene Hiina post nr. 35, 36 & 40).
Vene kodusõja ajal, kui postmargi saadetised Hiinas asuvatele postkontoritele ei olnud keskusest enam võimalikud – tekkis Venemaa Hiina postkontorites suur puudus väikese nominaaliga postmarkidest. 1920.aasta oktoobris trükiti uute Hiina vääringutega horisontaalsed pealetrükid Tsaar-Vene markidele Harbiini linnas Mandžuurias. Harbiini margid olid käibel vaid lühikest aega ning 1920.aasta lõpuks suleti kõik Venemaa postkontorid Hiinas.
Foto: 1920.a. Harbini emissiooni margid (Michel kataloog Tsaari-Vene Hiina post nr. 56A & 57A).
Rubriigid: Esileht, Filateelia, Postiajalugu | Kommentaarid välja lülitatud

Eestis 19.sajandil käibel olnud esimestest postmarkidest

Eestis 19.sajandil käibel olnud esimestest postmarkidest.
Kuigi maailma esimene postmark võeti kasutusele juba 1840.aastal Inglismaal (06.mail 1840.a. “Penny Black”), jõuti Tsaari-Venemaal, kelle alla ka Eesti alad 19.sajandil kuulusid, niikaugele alles 17.aastat hiljem.
Tsaari-Vene esimeseks postmargiks oli 10.detsembril 1857.aastal trükitud 10 kopikaline perforeerimata Tsaari-Vene vapiga pruunikas-sinine postmark, mille eest sai tasuda kuni ´1 lot´ (ehk 12,8 gr) kaaluvaid kirju. Postmark lasti käibele 01.jaanuaril 1858.aastal.
Uuele lõigatud postmargile järgnesid kohe varsti jaanuaris-veebruaris 1858.aastal trükitud identse disainiga, kuid väikese perforatsiooniga (perf.14,5:15) perforeeritud 10, 20 ja 30 kopikalised postmargid.
Kõik antud postmargid trükiti vesimärgiga paberile. Vesimärgiks on 10 kopikalistel markidel (nii lõigatud kui ka perforeeritud) suur nr 1, 20 kopikalisel on vesimärgiks 2  ja 30 kopikalisel postmargil 3
1858.aasta lõpul, 19.septembril toimus 10, 20 ja 30 kop postmarkidele uus emissioon – kuid nüüd juba uuel vesimärgita paberil ning suurema perforatsiooniga (perf.12,5). 
Kuna esimeste postmarkide kujundus osutus nii edukaks, siis sama disaini kasutati uute Tsaari-Vene postmarkide printimisel (küll erinevate perforatsioonide, paberitüüpide ja värvitoonidega) läbi mitmete emissioonide kuni 1879.aastani välja.
Tsaari-Venemaa esimene1857.aasta postmark – lõigatud 10 kopikat, on üsna vähe liikuv, trükiarv kokku oli 3 miljonit tükki.
Tänapäeval on harva esinev ka Tsaari-Vene postmark number 2 (10 kopikat, perforatsiooniga 14,5:15), mille trükiarv oli 8,3 miljonit tükki ning väga haruldased on 20 ja 30 kopikalised (perforatsiooniga 14,5, kataloogi numbrid vastavalt 3 ja 4). 20 kopikalist trükiti vaid 330,000 tükki ja 30 kopikalist kõigest 170,000 tükki.
1858.aasta septembri kordustrüki margid (perforatsioon 12,5) on levinumad, kuid 20 ja 30 kopikaline mark on piisavalt harv ja kataloogides ka kallilt hinnatud. Markide trükiarvuks terve Venemaa peale oli 10 kopikalist 60 miljonit, 20 kopikalist 1miljon ja 30 kopikalist 600,000 tükki.
Fotod: Kiri Tallinnast Helsingisse, postimaks tasutud Tsaari-Vene postmark nr 5 (Micheli kataloog), 1858.a. septembrikuu emissioon, perforatsiooniga 12,5. / postmark on kustutatud Tallinna-Revali punkttempliga nr 37. 

Rubriigid: Eesti, Esileht, Filateelia, Postiajalugu | Kommentaarid välja lülitatud

Tallinna-Revali 19.sajandi postitemplid

Tallinna-Revali 19.sajandi postitemplid.
Tallinnas hakati postitembeldust kasutama juba Rootsi ajal 18.sajandil. Teadaolevalt esimesed üherealised kummitempli tembeldused Tallinnast väljuvatel kirjadel on pärit 1708-10 aastatest. Tegemist oli üherealise ladina tähestikus oleva REVAL templiga.
Peale Põhjasõda, kui Eesti sattus Venemaa alla (ametlikult 1721.aastal Uusikaupunki rahulepingu järgi Rootsi ja Venemaa vahel) säilis suuresti postiteede võrk, kuid postitempleid ei kasutatud Eesti aladel kuni 1796.aastani.
Tallinnas võeti peale pikka vaheaega (1710-99) postitempel kasutusele alles 1799.aastal. 1799-1820.aastani oli Tallinnas käibel ligi 10 erineva stiili ja suurusega üherealist postitemplit, kõik antud ajaperioodil töös olnud postitemplid olid üherealised ladina tähtedega REVAL templid (1799-1800 ka Revalaz ja Revalan templid).
Foto: REVAL postitempel 1808.aastast Tallinnast Pärnu saadetud kirjal. Antud postitempel oli kasutusel 1805-18.
 
1821.aastal tutvustati uut ovaalset aasta, kuu ja kuupäevaga kirillitsas olevat РЕВЕЛЬ  postitemplit. Uus tempel oli Tallinas kasutusel kuni 1845.aastani. Samas jäi kuni 1859.aastani kõrvuti uue ovaaltempliga kasutusele aga ka vana ladina tähtedega ja ilma kuupäevadeta üherealine REVAL postitempel.
Foto: Tallinn-РЕВЕЛЬ ovaalpostitempel (oli kasutusel 1821-45) 05.september 1823.
Tallinn-РЕВЕЛЬ ovaalpostitempel.
Rubriigid: Eesti, Esileht, Postiajalugu | Kommentaarid välja lülitatud